Menetelmä ja järjestelmä puhelinkeskusjärjestelmänMenetelmä ja järjestelmä puhelinkeskusjärjestelmän tuottamien tietojen tallentamiseksi nauhalle tuottamien tietojen tallentamiseksi nauhalle

Förfarande och anordning för registrering av en teFörfarande och anordning för registrering av en telefoncentralanordning producerad information på balefoncentralanordning producerad information på band nd

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle