Nytt förfarande för framställning av trans-6-(2-(substituerad pyrrol-1-yl)alkyl)pyran-2-on-inhibitorer av kolesterolsyntesen

Kolesterolisynteesin trans-6-(2-(substituoitu pyrrol-1-yyli)alkyyli)pyran-2-oni-inhibiittoreiden uusi valmistusmenetelmä

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle